Loonadministratie

Wij verzorgen voor u de volledige loonadministratie. Dat wil zeggen inclusief digitale loonaangifte aan de belastingdienst voor loonheffing en sociale verzekeringspremies. Onder volledige loonadministratie mag men verstaan, het produceren van de salarisstroken, het aanleveren van de journaalposten, de eerstedagsmelding bij de belastingdienst en uiteraard ook het afmelden bij uitdiensttreding. Uiteraard volgen wij veranderingen in wetgeving en de betreffende CAO zorgvuldig, zodat ook deze zaken worden meegenomen.