Adviezen

Wij adviseren u over reserveringen, financieel beleid, het te gebruiken administratiepakket en investeringen. Dit alles om de onderneming op financieel gebied zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Tevens helpen wij u graag bij de keuze van de benodigde verzekeringen.

Ook kunnen wij u desgewenst adviseren over arbeidscontracten, salarisniveaus en arbeidsvoorwaarden.

In de nieuwe regelgeving kan het aantrekkelijk zijn een gedeeltelijk arbeidongeschikte werknemer in dienst te nemen. Ook hierover kunnen wij u voorlichten en adviseren.